Klinik for Fodterapi - Lystrup

v/ Statsautoriserede Fodterapeuter: Lene Søkilde Gantriis og Thuy Kim Kirk

Fodterapiklinik får kvalitetsstempel


Kvaliteten i Klinik For Fodterapi, Bystævnet 5F, 8520 Lystrup har fået et ekstra nøk opad og er blevet akkrediteret af Sundhedsstyrelsen.

Hvis Sundhedsstyrelsen uddelte smileyer, ville klinikken have fået en af den slags, der er grøn og smilende. For alt har vist sig at være i den skønneste orden på klinikken på Bystævnet 5F. Derfor er klinikken blevet akkrediteret, hvilket er det ultimative kvalitetsstempel, som Klinik For Fodterapi kan få af Sundhedsstyrelsen.

Akkrediteringen er ikke blot et enkelt kontrolbesøg, men kulminationen på en længere læringsproces, som startede længe inden surveyors fra Sundhedsstyrelsen kom på besøg.

”Vi har gennem mange måneder arbejdet på at kunne opfylde alle krav i de otte standarder, som vi skal leve op til for at modtage akkrediteringen. Vi er derfor glade for at være nået over målstregen og kan fortsat tilbyde vores patienter de allerbedste rammer”, siger Thuy Kim Kirk og Lene Søkilde Gantriis. Klinikkens hygiejne er en af de mest omfattende standarder, hvor klinikken skal bevise, at den lever op til krav om blandt andet sterilisation af instrumenter, rengøring, håndhygiejne og opbevaring af steriliserede instrumenter.

Vi levede i forvejen op til kravene om hygiejne, som sundhedsmyndighederne har strammet meget op på i de sidste par år. Akkrediteringen har dog givet anledning til at gå det hele igennem en gang til og sikre, at alt er, som det skal være, så patienterne nu kan vide sig helt sikre, når de bliver behandlet hos os, siger Thuy og Lene.


Journalføringsrutinerne er også blevet revideret, så klinikken kan stå inde for, at det sker på en kontinuerlig, ensartet og fyldestgørende måde. Ligeledes identificeres patienter sikkert og behandles i henhold til best practice inden for fodterapien.

”Vi har holdt en stor lup hen over vores datasikkerhed, så patienterne med ro sindet kan give os personfølsomme oplysninger. Desuden har vi nu fået en fast procedure for, hvad vi gør, hvis vi oplever utilsigtede hændelser, og hvordan vi håndterer patientklager. Vores kompetencer inden for førstehjælp er også blevet genopfrisket, så vi kan gøre det optimale, hvis det skulle blive nødvendigt”, siger Thuy og Lene. Ud over logoet ”Statsautoriserede Fodterapeut” kan man derfor nu også kigge efter stemplet DDKM, der står for akkreditering i henhold til Den Danske Kvalitetsmodel.

I forvejen har alle fodterapeuter på klinikken en Statsautorisation, som i sig selv er et kvalitetsstempel. Det viser blandt andet, at fodterapeuterne har en offentlig uddannelse og skal leve op til de samme krav, som alle andre autoriserede sundhedspersoner. Sundhedsstyrelsen fører kontrol med klinikken, og patienter har mulighed for at klage og søge erstatning i det offentlige klagesystem.

Klinikken på Bystævnet 5F i Lystrup er en af ud af mange, der bliver akkrediteret i hele landet i løbet af de næste par år. Fodterapeuter er en af de sidste sundhedsfaglige grupper, der bliver akkrediteret. Det sker på lige fod med andre autoriserede sundhedsfaglige grupper såsom læger, fysioterapeuter og tandlæger.

Venlig hilsen

Klinik for Fodterapi- Lystrup


Tilbage til forsiden